Veckans fågel

Stjärtmes

stjartmes
Nyfiken och orädd bland björkarna

Aktuellt

Igår påbörjade Jonny och undertecknad ett projekt där vi ska sätta upp bolådor/holkar för att gynna våra lite större fåglar. Många boplatser och häckningsbiotoper för bl.a. större rovfåglar och ugglor avverkas idag. Äldre blandskogar, sumpgranskogar och myrholmar, som är deras habitat, blir numera alltmer sällsynta.

Läs mer ...

I vackert höstväder samlades vi för en guidning i reservatet Stocksmyr-Brännan. På väg dit stannade raden av bilar plötsligt och vi som var lite längre bak undrade vad som stod på. Strax lyfte en tjädertupp med hönor i följe och drog in mot tryggare marker i skogen.

Läs mer ...

Aktuellt forts ...

tyglogga2Fågelklubben har tagit fram ett tygmärke och ett klistermärke som du kan köpa vid någon av våra aktiviteter eller genom vår kassör Jonny Svensson, tfn. 076 1063668.

Priset är 20 kr för tygmärket och 10 kr för klistermärket + porto om du vill ha det hemsänt

Senaste LokalObs

Resultatet av Allhelgonahelgens fågelinventering, där vi skulle hitta så många olika arter som möjligt inom vårt verksamhetsområde, är nu klart. Jämfört med förra året gjorde vi ett rejält lyft, slutsiffran hamnar på 74 olika arter. Det disiga, dimmiga och lätt småregnande väder som vi haft de senaste åren slapp vi denna helgen, vilket troligen också påverkade resultatet. Totalt var det 20 medlemmar ute i markerna och letade. 

Slutsiffran, 74 olika arter, är det näst bästa resultat vi haft. Det år som ligger i topp är 2010 då vi hade 75 arter. För fågelklubben var det sjuttonde året som vi deltog och bland de arter som sticker ut 2018 kan nämnas salskrake, järpe, havs- och kungsörn, skrattmås och skogsduva.

Noterat av: Rolf Lilja   Datum: 2018-11-05

Information om fågeltornen finns under fliken Start » Fågeltorn eller klicka på kartan

fageltorn karta96

Ziplinetorn Horshaga Södresjö Lillasjö Vannsjön Vithult Storasjö Varsjön

Information om fågeltornen finns under fliken Start</> fageltorn karta96