Stridigheter i trädgården: Svartvit flugsnappare har kommit och försökte först ta blåmesarnas holk - den fick tji. Men talgoxarna jagades hela dagen,skatorna och björktrastarna tål inte varann, stararna stördes av en närgången ekorre - ekorren flydde, domherrarna slåss om solrosfröna liksom stenknäckarna. Bofinkarna hävdar sina revir. Men större hackspettsparet låter sig icke störas vid matbordet.En stjärtmes och en rödstjärt gjorde korta besök.