Resultatet av Allhelgonahelgens fågelinventering, där vi skulle hitta så många olika arter som möjligt inom vårt verksamhetsområde, är nu klart. Jämfört med förra året gjorde vi ett rejält lyft, slutsiffran hamnar på 74 olika arter. Det disiga, dimmiga och lätt småregnande väder som vi haft de senaste åren slapp vi denna helgen, vilket troligen också påverkade resultatet. Totalt var det 20 medlemmar ute i markerna och letade. 

Slutsiffran, 74 olika arter, är det näst bästa resultat vi haft. Det år som ligger i topp är 2010 då vi hade 75 arter. För fågelklubben var det sjuttonde året som vi deltog och bland de arter som sticker ut 2018 kan nämnas salskrake, järpe, havs- och kungsörn, skrattmås och skogsduva.