Sedan i söndags ligger en rastande sillgrissla i Madkroken. En fågel som aldrig tidigare setts i Kronobergs län. Den är fortfarande kvar idag, onsdag 25 oktober. Bästa plats att se den är från Sandreda (Östenhaga) där ån från L  Skärsjön rinner ut i Madkroken