Vid fågelmatningen detta år är det mest uppseendeväckande en koltrasthanne med en stor vit fläck på sin högra kind. I övrigt är det talgoxar, blåmesar, svartmesar, domherrar, titor, nötväckor och nötskrikor som dominerar. Till min glädje har jag en liten trädkrypare som varit synlig hela året så den är troligen stationär. Större hackspett är här också och kalasar på talgbollarna.