Orrgömslet vid Stora Fly

Stora Fly

Vägbeskrivning:

Stora fly nås enklast via landsvägen Nottebäck - Bredhälla. Passera byn Hult och fortsätt österut. Strax efter vägskylt mot Vithults naturreservat viker du av åt motsatt håll och följer Sveaskogs vita skylt mot Kronofur - Storö. Efter ca 2 km finns en parkering på vänster sida markerad med gul skylt. Följ skogsvägen ytterligare ca 150 m till fots, på några stenar finns röd färg som markering. Strax efter backkrönet finns en knotig tall med två röda markeringar. Där går du in i skogen och följer röda markeringar på stubbar och träd. Promenaden tar ca 10-15 min och sista delen är mycket blöt varför stövlar eller vattentäta kängor rekommenderas. Dörren på gömslet öppnas inåt. 
Koordinater: 57.09869,15.28115

Storafly

Orrgömslet vid Snålåsa fly

snalasa stigenSnålåsa fly gömmer sig i storskogen mellan Åseda och Bredhälla. Myren rymmer ett stort orrspel. Upp till tio tuppar spelar i området. Även tjäder,pärlugggla och trana finns i trakten. Vägbeskrivning: Kör R23 till Flybo. Sväng av mot Tvinnesheda/Bredhälla. Efter c:a 4 km sväng vänster på Bolagsvägen och kör c:a 3,4 km till en större vändplan där kraftledningen följer vägen norrut. Parkera och vandra längs vänstra fällkanten öster ut och förbi älgtornet på den lilla kullen. På andra sidan älgtornet c:a 50 m följ sedan traktorvägen öster ut mot tornet.Följ kanten på mossen åt vänster till traktorvägens slut. Gå sedan ut på mossen mot tornet. Kartan visar den exakta vägen. Promenaden tar c:a 25 minuter och rejäla stövlar behövs. Vandringsvägen är just nu inte väl utmärkt och det rekommenderas att gå med GPS-hjälp. Koordinater: 57.12272,15.33474

snalasa gomsle

Orrgömslet vid Kamra fly

Kamra Fly

Vägbeskrivning:
Kör R23 cirka 7 km väster från Åseda mot Växjö, sväng vänster på avtagsväg mot Tvinnesheda. Strax innan byn Bredhälla tag vänster vid Sveaskogskylt "Get apulien". Strax därpå sväng vänster på Svartekärrsvägen och följ den till en vändplan, knappt 1 km, där det går att parkera. Följ neon-gröna markeringar på träd över en kulle. Gå över ett dike med två plank och följ stigen över flyet. Orrgömslet är synligt från kullen då det ligger i kanten av flyet. Stövlar eller vattentäta kängor är att rekommendera. Dörren på gömslet kan vara något trög, den öppnas inåt.
Koordinater: 57.09140,15.36115

Kamra fly