Kvällsbesök vid Kullamossen och Drevsjön

Tisdag 24 april 2018

Den nyligen restaurerade Kullamossen, som ingår i naturreservatet Lunden, blir startpunkten för kvällens exkursion. Vi kommer att gå den delvis spångade leden runt mossen. Under vandringen passerar vi Drevsjöns västra sida och medan vi spanar ut över sjön intar vi lämpligen vår kvällsfika. Blir det en fin kväll finns möjlighet, för de som önskar, att efter promenaden avsluta med ett besök vi det nya Drevsjötornet.

Vi samlas kl. 18.00 vid reservatsparkenring. Strax söder Vartorp (vägen Drev - Rottne) sväng in på Pigebodavägen, tag därefter vänster in på Granehultsvägen och kör fram till informationstavlan. Fika, varma kläder och om vären blir blöt skodon som tål väta! Vandringen är ca 3 km.

Ledare: Rolf Lilja. Tel: 0733 107595