Vandring i länets största naturreservat

Söndag 9 september 2018

Stocksmyr-Brännan är länets största naturreservat och tillsammans med angränsande Storasjöområdet möter det sammanlagda skyddade området nära 4 000 hektar! Området präglas av stora öppna myrmarker omgivna av tallskog. Skogarna har sedan urminnes tider danats av bränder som skapat varma, ljusöppna skogar med ett rikt insektsliv. Idag vårdar Länsstyrelsen området genom kontrollerade naturvårdsbränder och vi besöker ett sådant område som brändes sommren 2017. Redan nu är brännan rik på död ved och fågel- och insektslivet blomstrar i den brända skogen. 

Vandringen är ett par km lång och fordrar grova skor men ej stövlar. Medtag kikare och fika. Barn är mycket välkoma!

Vi samlas kl. 10.00 stora parketingen vid Kosta outlet (väster om byggnaden)

Ledare: Lovae Eriksen. Tel: 0731 82 50 31