Bioblitz i Bihult

Fredag 22 maj 2020 kl. 07.00-24.00

Den biologiska mångfaldens dag firas med artrace i Bihult! Vad kan vi hitta för arter på en gård i Kronoberg? Vi letar efter både det som rör sig och det som sitter still mellan himmel och jord: fåglar, insekter, blommor, svampar, mossor och lavar. Dagen inleder vi med att lyssna efter göken. Gården är öppen för artletande hela dagen och vi avslutar i nattlampans sken med spaning efter nattens flygare, nattfjärilarna. 

Ta gärna med kikare, lupp, flora, fågelbok.

Samling: Gården Bihult 1, Uppvidinge kommun.

Ledare: Ellen Flygare och Love Eriksen. Tel: 010-22 37 468