Klicka på en bild så visas en större bild med bläddring

Hedasjön omges av äldre tallskog och är en vacker och besöksänlig plats. Tillsammans går vi den nya vandringsleden runt sjön, cirka 3 timmar, och tittar på områdets naturvärden och de skötselåtgärder som utförs i naturreservatet. Vid pakeringsplatsen finns badplats med en iordningställd grillplats.