Vid svåra väderförhållanden kan aktiviteten ställas in eller förflyttas i tid. Kontrollara detta senast dagen före aktiviteten.

Årsmöte 2018

Välkommen till

ÅRSMÖTE

i Uppvidinge fågelklubb,

söndagen den 25 februari kl. 16.00 i PRO-lokalen i Lenhovda.

Program:

Årsmötesförhandlingar

Nattskärran, mörkrets okända fågel,

Urban Rundström vidar bilder och berättar om sitt arbete med nattskärra i Oskarshamnstrakten.

Fågelklubben bjuder som vanligt alla deltagare på fika.

Styrelsen för Uppvidinge fågelklubb

Fågelskådningens dygn 2018

Lördag 5 maj - söndag 6 maj 2018

Det har nu blivit tradition med "Fågelskådningens dygn vid Södresjö". Tanken med denna programpunkt är att vi kommer att vara på plats i tornet under dygnets alla 24 timmar. Vi startar på lördagen kl. 15.00 och avslutar på söndagen kl. 15.00. Du kan när som helst göra ett besök. Tänk dig att under eftermiddag och kväll tyst och rofyllt få uppleva hur fågelsången sakta avtar och se nymånens skära som speglar sig i vattenytan. Tittar vi noga mot sjön i skymningsljuset kanske vi nu får uppleva hur arenan övertas av fladdermössen. Kanske vill du uppleva en natt med möjlighet  att få lyssna till ugglornas lite kusliga läten. ska det möjligen bli just denna natt som vi får höra dvärgbeckasin, småfläckig sumphöna eller någon annan exklusiv fågel. Du kanske föredrar gryningstimmarna i förhoppning att få höra sparvuggla, få vara med om rödhakens första, lite trevande sång innan fågelkören exploderar i toner.

Tag gärna med fika samt kikare och guidernas tubkikare står också till ert förfogandel. Samling fågeltornet vid Södresjö (följ skyltning från vägen Lenhovda-Älghult).

Ledare: Göran Carlsson tel: 070 23 21 235

Vandring i länets största naturreservat

Söndag 9 september 2018

Stocksmyr-Brännan är länets största naturreservat och tillsammans med angränsande Storasjöområdet möter det sammanlagda skyddade området nära 4 000 hektar! Området präglas av stora öppna myrmarker omgivna av tallskog. Skogarna har sedan urminnes tider danats av bränder som skapat varma, ljusöppna skogar med ett rikt insektsliv. Idag vårdar Länsstyrelsen området genom kontrollerade naturvårdsbränder och vi besöker ett sådant område som brändes sommren 2017. Redan nu är brännan rik på död ved och fågel- och insektslivet blomstrar i den brända skogen. 

Vandringen är ett par km lång och fordrar grova skor men ej stövlar. Medtag kikare och fika. Barn är mycket välkoma!

Vi samlas kl. 10.00 stora parketingen vid Kosta outlet (väster om byggnaden)

Ledare: Lovae Eriksen. Tel: 0731 82 50 31

Orrspel på Horshaga fly

Lördag 7 april 2018

Detta har blivit en efterfrågad aktivitet och för tredje året i rad gör vi ett besök på flyet under det mest intensiva orrspelet. Utöver spelande orrar kan vi hoppas på bl a ljungpipare och skogssnäppa. Trastsången brukar ljuda från olika håll och varje år har det dykt upp någon ovändad art.

Samling vid parkeringen utefter vägen Horshaga - Älmedal (se skyltning ca 400 m öster om byn Horshaga). Varma kläder och skodon som tål väta! Vi börjar kl. 06.00 men om du vill ansluta senare går det också bra. Vi beräknar hålla på till ca kl. 09.00

Ledare: Rolf Lilja Tel: 0733 107595

Naturnatt i Höneström

Torsdag 14 juni 2018

Efter några års uppehåll blir det åter en naturnatt i Uppvidinge. En kväll som kan bjuda på många överraskningar. Kom när det passar dig mellan 19.00 och 23.00. Vi är på plats och kommer under någora kvällstimmar att erbjuda olika upplevelser.

Vi börjar kl. 19.00 med att besöka området med mosippa. När mörkret börjar falla kommer vi att från olika stationer bjuda dig på "nattlig mysik". Det kommer bl a att handla om nattflygande insekter, fladdermöss, nattskärra med mera. Glöm inte att ta med fika, tät klädsel samt myggmedel. 

Visamlas vi parkeringen vi Höneström (Älghult mot Alsterfors, därefter mot Höneskruv)

Ledare: Göran Carlsson Tel: 070 23 21 235

Årsmöte 2019

VÄLKOMMEN

TILL

ÅRSMÖTE

UPPVIDINGE FÅGELKLUBB

Söndagen den 24/2 2019 kl. 16.00 i Folkets Hus, Åseda.
( adress: Olofsgatan 17 )

Program: -ÅRSMÖTESFÖRHANDLINGAR

-EN RESA TILL ALTAJBERGEN & NV MONGOLIET

Håkan Söderberg, Korsberga visar bilder och berättar om en resa han gjorde i juni 2017

Fågelklubben bjuder sedvanligt alla deltagare på fika.

VÄLKOMMEN TILL TREVLIG SAMVARO MED NATURVÄNNER

Styrelsen för Uppvidinge Fågelklubb.

Kvällsbesök vid Kullamossen och Drevsjön

Tisdag 24 april 2018

Den nyligen restaurerade Kullamossen, som ingår i naturreservatet Lunden, blir startpunkten för kvällens exkursion. Vi kommer att gå den delvis spångade leden runt mossen. Under vandringen passerar vi Drevsjöns västra sida och medan vi spanar ut över sjön intar vi lämpligen vår kvällsfika. Blir det en fin kväll finns möjlighet, för de som önskar, att efter promenaden avsluta med ett besök vi det nya Drevsjötornet.

Vi samlas kl. 18.00 vid reservatsparkenring. Strax söder Vartorp (vägen Drev - Rottne) sväng in på Pigebodavägen, tag därefter vänster in på Granehultsvägen och kör fram till informationstavlan. Fika, varma kläder och om vären blir blöt skodon som tål väta! Vandringen är ca 3 km.

Ledare: Rolf Lilja. Tel: 0733 107595