Söndagen den 4 juni, 2023

Vi besöker ett odlingslandskap i byn Krokshult, drygt två km öster om Fröseke kapell. Där finns ett rikt insektsliv med flera hotade arter, bl a skalbaggen "mörk spegelbock" som lever i hassel och klen ek. Vi hoppas också få se den sällsynta gullvivefjärilen vars enda förekomst i länet är på denna plats. Fjärilen är knuten till gullviva och varma lövskogsmiljöer på näringsrik mark.

Jonas Hedin från Länsstyrelsen, Kalmar kommer att guida oss

Samling parkeringen vid Fröseke kapell. Vi börjar kl. 13.00 och beräknar hålla på till kl. 16.00. Glöm inte att ta med fika.

Kontaktperson: Rolf Lilja, tel 0733-107595