Sodresjo
Tornet vid Södresjö är sju meter högt och placerat så man kan se ut över hela sjön. Det stod klart under 1989.

Vägbeskrivning: Väg mellan Lenhovda och Älghult. Cirka 2 kilometer väster om Älghult avtagsväg till Vidingegården. Kör förbi Vidingegården cirka 500 meter. Parkeringsficka med informationstavla. Följ stigen genom hagen cirka 300 meter till utkikstorn. Tornet och platsen är inte anpassad för rörelsehindrade. I hagen kan finnas betande ungdjur.

I slutet av 1870-talet började man vid Södresjö, som så många andra sjöar under 1800-talet, diskutera möjligheten att sänka vattenståndet för att utöka arealen odlingsmark. En annan stor anledning var att man ville torka upp områdena runt sjön för att förbättra skogstillväxten. Trots att många inlagor påtalade de minimala fördelar ett sådant här projekt skulle ge, genomfördes sjösänkningen 1913. Den ursprungliga vattenspegeln på 26,4 ha omfattar idag endast 10 ha.

På 60- och 70-talet blev sjön känd för att vara den största "lokalen" för svarthakedopping i Kronobergs län. Det var under vissa år upp till 25 par som häckade i sjön. I "Naturvårdsprogram för Kronobergs län", som kom 1989, är sjön med omgivningar "klass II"-bedömd, d v s "mycket stora naturvärden".

Hösten 1989 beslöt Uppvidinge Fågelklubb att bygga ett fågeltorn vid sjön. Med stöd och hjälp från kommunen, olika företagare och privatpersoner kom arbetet igång och ett år senare stod bygget klart. Tornet är sju m högt och placerat så att man kan se ut över hela sjön.

Sjön har hela tiden hyst svarthakedopping men 2014 syntes bara en fågel. Övriga häckande arter är bland andra trana, skrattmås, fiskmås, kricka, gräsand, knipa och kanadagås. Sporadiskt syns också vigg. Enkelbeckasin, skogssnäppa, ängspiplärka, sävsparv och sparvuggla häckar i sjöns närmaste omgivning. Årliga iakttagelser görs av bl.a. storspov. Det är också vid detta torn vi har vår årliga "fågelskådningens dag" i början av maj. Håll utkik i vår kalender om mer information!