Storasjo

Tornet vid Storasjö består av två våningar, den övre inbyggd, och stod klart i april 2010

Vägbeskrivning: Från Lenhovda kör mot Herråkra. Tag vänster vid Hult och följ skyltning "Storasjöområdets Naturreservat". Parkera vid informationstavlan och följ skogsvägen cirka 500 meter till skylt "fågeltorn". Följ stigen cirka 130 meter.

Stigen till tornet är inte anpassad för rullstolsburna.

Storasjö naturreservat tillsammans med närliggande reservat utgör ett av de största skyddade vildmarkerna i södra Sverige. Det vidsträckta skogs- och myrområdet cirka 7 km söder om Lenhovda är ett av länets största naturreservat. Det ligger i ett område med många spår från inlandsisens avsmältning, bl.a. i form av åsar och dödismorän och i vissa partier är det gott om stora block.

Många arter har skådats i naturreservatet exempelvis buskskvätta, drillsnäppa, duvhök, fiskgjuse, gråhäger, gluttsnäppa, gröngöling, gök, gärdsmyg, havsörn, järpe, kungsörn, mindre hackspett, morkulla, lärkfalk, ormvråk, orre, pilgrimsfalk, pärluggla, skogssnäppa, sparvhök, sparvuggla, spillkråka, större hackspett, sånglärka, tjäder, trana, trädlärka, trädpiplärka, rödstjärt, rödvingetrast, svarthätta, kungsfågel, stjärtmes, entita, talltita, tofsmes, svartmes, trädkrypare, bergfink, grönsiska, gråsiska, mindre korsnäbb, större korsnäbb, sävsparv och ängspiplärka.

Läs gärna mer på följande länk; http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturreservat/storasjoomradet/Pages/index.aspx