Vithult

Plattformen vid Träholmasjön invigdes i maj 2010.

 

Vägbeskrivning: Följ väg 23 norrut från Växjö tills du passerat det s.k. "Nottebäckskrysset". Efter ca 1 km tar man höger mot Bredhälla. Efter ca 5 km finns skyltning till höger in mot reservatet. Följ skyltningen tills du når ett vägskäl med den första reservatsparkeringen vid Stora Brorsmåla.

 

Vid vägen söderut finns en parkering avsedd för handikappade och härifrån går en stig som är tillgänglig med rullstol över den sänkta Träholmasjön fram till urskogen. Utsiktsplattformen vid Träholmasjön är även den anpassad för funktionsnedsatta.

 

Från plattformen har man utsikt över sjön eller rättare sagt över det som en gång var Träholmasjön. I mitten av 1800-talet sänktes sjön för att man skulle få mer slåttermark och i dag är det som tidigare var sjö en våtmark, sedan dämmet som höll kvar en vattenspegel gick sönder någon gång på 70-talet.

 

Läs mer om reservatet på följande länk: http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturreservat/vithult/Pages/default.aspx