Rent generellt är bivråk förmodligen den svenska rovfågel som det går sämst för. Arten har under en längre tid visat på vikande trender (fram tills 2010 klassificerades arten som starkt hotad på rödlistan). Mot bakgrund av detta bör Kronobergs län vara väldigt viktigt för fågeln. Själv har jag flera somrar haft förmånen att njuta av gissningsvis två par i trakten av Ormesberga som regelbundet flyger över Hörda i vida cirklar eller spelflyger spektakulärt med ”fjärilsslag och vingklapper.” Det småbrutna och insektsrika kulturlandskapets slåtterängar och blomsterrika hagmarker varvat med sjöar och större skogsområden verkar gå hem. Landskapstypen gäller även i Uppvidinge. Har nu noterat arten på sex olika platser i kommunen. Härligt! Leta gärna efter bivråk under juli-augusti!