Bofinkar, bergfinkar och grönsiskor äter solrosfrö som aldrig förr. Två flockar bo- och bergfink och grönsiskor om vardera drygt 20 fåglar har funnits här i drygt en vecka. Dessutom domherre, stenknäck, talgoxe, blåmes, grönfink, entita, koltrast, större hackspett, nötväcka, ett skatpar och idag en steglits. En ekorre och ibland två kommer också ibland. Det är härligt med vår!