Helgens räkning av fåglarna vid vår fågelmatningen gav 11 arter med 34 individer. Talgoxe talrikast 8 st, men bara en av nötväcka, entita, stenknäck och koltrast. 6 domherrar och gråsiskor och 2 av större hackspett, skata och grönfink och 4 st blåmesar. Idag var där också trädkrypare och sidensvansar men för sent.Våra sista äpplen från egna skörden smakade smask tyckte både koltrast och sidensvansar.