Tjäderspel. Natten mellan lördag och söndag brakade det igång. Plötsligt hördes vingbuller, knäppande och sisningar lite varstans. Spelplatsen låg i Uppvidinge och var okänd för mig. Dessutom utspridd över ett ganska stort, kanske 500 meter långt område av kärr, våtmark och glesa tallmoar. Först hördes en eller två tuppar. Några hundra meter längre fram pågick det stora spelet på en plats som låg skymd för mig. Minst två tuppar stred där bakom en trädridå. Ytterligare sex tuppar seglade in längs en öppen gata. Hur många tuppar fanns där? Det finns förstås risk för dubbelräkning. Men också underskattning. Gissar på minimum åtta, men det kan också har varit tio eller ännu flera tjädertuppar på den mäktiga spelplatsen. Häftigt!