De första mosipporna blommar i Höneström, och där visade sig både första sädesärlan och forsärlan.