Fredag 19 augusti.

11 storlommar rastade på Örkens vatten nedanför Hagreda.

Tidigare i sommar har Mona och Matz Gustafsson sett ett storlompar med en unge och ett par med två ungar.