Vädret var som gjort för kroppsarbete när vi rensade och snitslade stigen ner till tornet vid Vannsjön. Ris och kvistar försvann och tre dikesövergångar spångades. Dock fick vi lite tid att obsa från tornet och kunde se sju tranor, en duvhök och en sparvhök över den sänkta sjön. En svartmes flöjtade försiktiktigt liksom en talltita då vi avnjöt Bullens varmkorv. Vid avfärden svepte en ormvråk förbi och på ett hygge sågs också en törnskata. Välkomna att besöka tornet: Ta vägen mot Linnebjörke och sedan höger mot Kviudda. Kör till vändplatsen och följ sedan blå snitsel!