Fågelspaningen på Hultbren gav ett litet cenario av en helt vanlig familjedag :)