Lördagen mötte oss med strålande sol och en varm vind. Vi promenerade längs gamla landsvägen och ut över en betesvall för att nå enebacken i den norra delen av reservatet. Det doftade honung från ljungen som stod i full blom.

 Slåttergubbarnas fröställningar vajade i vinden, vi fann några blå jungfulin och ängsvädden tävlade om blåhet med himlen. Vandringen fortsatte genom den lilla men imponerande ädellövskog som också är reservatets nyckelbiotop. Bland ek och bok finns också lönn där det växer lunglav. När vi betraktade några sommarfibblor i sen blomning stod de unga stutarna och betraktade oss från andra sidan vägen.

 Vi tittade på resterna av de gamla byggnaderna från gården och funderade över livet som varit här en gång. Alla kaströsen minner om det hårda arbete som krävdes för att få fram en liten odlingsbar yta. Men historien vittnar även om tid för glädje då det fanns en dansbana, musiker som spelade, luftgevärsskytte och pilkastning.

 I grusvägens blomrika vägren flög fjärilarna mellan vädd, fibbla, klöver och annat som släppte sin nektar i solen. Vi hade turen att kunna titta på både hane och hona av den vitfläckiga guldvingen. Andra fjärilar för dagen var ängspärlemorfjäril, citronfjäril, ljungblåvinge, mindre tåtelsmygare, ängssmygare, en mycket sliten ängsblåvinge och påfågelöga. Vid Ekhorva station spelade mängder med gräshoppor i det varma gräset. Vi avslutade vandringen med klassisk fika på min veranda på Ekhorva Skola. Tack för en fin dag! /Barbro