... då allt ska hinnas med. Om man är fågelförälder alltså. Ladusvalorna har just fått ut sex ungar som ska läras flyga samtidigt som de behöver mängder med mat. Och i samma stund lockas de fem nya små grå flugsnapparna ut från sitt bo. Ovilliga att flyga på sina nyss fjäderbeklädda vingar och med bara en liten stump till stjärt att styra med, sitter de på olika håll i trädgården och ropar på mat. Jag förundras varje år över föräldrarnas fantastiska förmåga att klara uppgiften att förse de enorma gapen med föda. Visst försvinner många av "mina" fjärilslarver men det är förlåtet för ungarna är bedårande att skåda.