Kornknarr, som heter crex crex på latin och låter ganska precis så under ljumma sommarnätter, har ett ovanligt bra år i Småland. Man kan väl anta att de varma sydostliga vindarna drivit över fåglar från Polen och Baltikum. Kanske sitter även någon ropande fågel i Uppvidinge? Lyssna vindstilla nätter vid fuktängar med högt gräs och/eller hundkex. Mada, Slåttra, Sävsjö, Botillabo, Hohult känns t.ex som lämpliga områden. I år är det även relativt gott om flodsångare, lyssna gärna efter denna roliga, insektssurrande art i fuktiga, frodiga bestånd av vide och annat löv längs åar och sjökanter, t.ex. längs Alsterån.