För en månad sedan överraskades jag av en ropande turkduva som satt gömd inne i ett tätt barrträd nära korsningen Östravägen-Östra Esplanaden i Åseda. Idag tog jag en morgonpromenad med fokus på motsatt hörn av samhället och fann till min förvåning fler turkduvor. Det behagliga hoandet hördes lite varstans och följde gatorna på ungefär samma sätt som i Balkan. Vid Rönnevägen satt ett par turkduvor på en teveantenn. Från Brunnsgatan ropade ytterligare en individ, medan en fågel sågs i ett träd. Även i backen omedelbart söder om den gamla järnvägsstationen satt en ropande turkduva. Lite anmärkningsvärt med tanke på att arten är ytterst fåtalig i länet. I övrigt en morgon som gav klar förnimmelse av vår. Talgoxar sjöng vårvisor, även gröngöling ropade (nära vattentornet) och två större hackspettar trummande. Kring Brunnsparken sjöng minst fyra stenknäckar från de väldiga ekarna. Att en flock sidensvansar fortfarande fanns kvar, vidimerade trots allt att det fortfarande råder vinter.