Fyra timmars besök vid Horshaga fly under lördagen gav hopp om att våren är på gång. Flera flockar av sädgäss och kanadagäss passerade norrut. Sträckande sånglärkor och ringduvor samtidigt med att mesarna kommit igång med vårsången gav en föraning om vad vi kan se fram emot. Vid ett tillfälle kom fyra sånglärkor och slog ner på flyet. Horshaga fly, som i slutet av förra året blev kommunens senaste naturreservat, håller nu på att röjas så att ännu större öppen yta frigörs.