Plötsligt trillade nästan alla bitar på plats. Nordanvinden förbyttes mot mildare västan och med stigande temperaturer kom också fåglarna. Började gryningen i Stocksmyr-Brännan med tjäderspel och ropande pärluggla och sparvuggla.

På Stocksmyr spelade dessutom fem orrtuppar i sällskap av två ljungpipare – kul att de tycks tillbaka! På Aborragölsbrännan sågs en tidig göktyta; fågeln ropade ihärdigt från en björkhögstubbe med bohål som verkade intressanta. Även sjungande trädpiplärka hördes. Vid Södresjö fanns åter doppingarna: fjorårets ensamma svarthakedopping som nästan hjärtskärande simmade runt och förgäves letade efter partner, och så smådoppingarna som lät mycket med sina gnäggande drillar. Storspov och skrattmås sakandes däremot, medan översträckande havsörn och fjällvråk var lite oväntat. Dagens största överraskning väntade vid Lenhovdas reningsverk där en årthanne visade sig öppet i övre dammen. På samma plats sågs också ladusvala och hördes rörhöna. Hälsar Mikael Persson genom Barbro