Några minuter före 06:00 färgades himlen röd av den uppstigande solen. Detta blev också starten till ett intensivt orrspel. 15 besökare hade i den tidiga morgonen letat sig fram till premiären för vårt nya torn vid Horshaga fly. Vid något tillfälle blev det så trångt att några fick gå ner på markplan. Ett intensivt spel både framför och även på båda sidor om tornet. Vi uppskattar att säkert 20 orrtuppar spelade och dessutom hade ett antal orrhönor anlänt, som mest sågs sex hönor samtidigt. Vi kunde dessutom njuta av minst fyra ljungpipare som visade upp sig på nära håll. Spelande skogssnäppa och ängspiplärkor fanns också på plats. En jagande tornfalk tillsammans med ormvråk dök upp efter någon timme och över Horshagasjön kretsade en fiskgjuse. Några skogsmesar och en sjungande järnsparv i kantzonen fullbordade en fantastisk morgon.