Denna invasion av tistelfjärilar som skett i vår bara fortsätter. Sker detta i hela Uppvidinge eller är det bara i de västra delarna?

Igår hade jag en otrolig upplevelse vid min stuga i Östanå. Upptäcker kl. 10.30 att ett stort antal tistelfjärilar kommer flygande i en bestämd flygriktning mot SV. Av alla som ”sträcker” passerar ca 90% av fjärilarna i en smal ”korridor”, kanske 30-40 m bred, över en ädellövskogsplantering. När 150 ex passerat är kl. 11.10 och jag måste avvika en stund. Återkommer kl. 11.30 och fortfarande samma ”sträck” men med lite mindre intensitet. Kl. 12.20 kommer en åskfront in med regn och aktiviteten upphör. Räknar jag med det lite mindre antalet på perioden jag var borta, betyder det att minst 250 fjärilar passerade under knappt 2 timmar.