Ornitologisk lycka i Berga fly. Nytt naturreservat, fågelupplevelser som förr. Ungefär så blev den gråmulna 5 mars då få varelser vaknade till ordentligt och himlen hade svårt att bestämma sig för om det skulle vara dis eller regn. Strax före gryningen pumpade en pärluggla po-po-po från Soldatmossens naturreservat. Vid naturreservatet Berga fly fortsatte en tyst gryning med lika tyst morgon. Efter någon timmes traskande hade vi fortfarande bara hört spillkråka, domherre och gråsiska. Men så plötsligt inne i grannskogens dunkel fanns en hög med vittoppad spillning ungefär stor som snabbmakaroner. Visst måste det vara järpe! Vi sökte med hjälp av järppipa, ut från barrskog till sank björkskog och vidare in bland täta unggranar. Ändå varken svar eller vingbuller. Vi satte oss ner, blåste på nytt och väntade i tystnad. Men minuterna tickade iväg och inget hände. Så vid andra pausen, bland industritäta träd, ven det plötsligt till i luften; järphönan kom inseglande och slog sig ner halvhögt uppe i ett träd bara några meter från oss. Vi vågade knappat andas, för några sekunder senare satt även tuppen jämte henne. Ungefär samtidigt började en nötkråka ropa och på avstånd spelade orre. Under sådana stunder finns ingen bättre sysselsättning än fågelskådning!