Nu är det full rulle vid fågelbordet. Talgoxar, blåmesar, nötväcka, grönfink, pilfink, koltrast, entita, domherre, stenknäck (som mest 8 st), steglits, (2 st och de sågs bara vid ett tillfälle), större hackspett (ett par) och så många kajor och skator förstås. Solrosfröna och jordnötterna är mest populära. Hos grannen är det pilfinkarna som är flest ca 20 stycken som tjattrar i ett.