Gjorde ett stopp på hemväg efter fem fynd av nattskärra. Utifrån buskagen i Höljen hördes en näktergal sjunga.